عودت کالا

 

سیاست پس گرفتن محصولات‎

محصولات فروخته شده بعد از ارسال و دریافت مشتری بنا بر ضوابط بهداشتی امکان عودت ندارند، مگر در مواردی خاص که محصول معیوب باشد.