کد ورود کالا

 

براساس قوانین ایران همه محصولات آرایشی و بهداشتی باید زیر نظر مستقیم وزارت بهداشت، تولید و عرضه شوند.

بدین معنی که تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان این قبیل محصولات باید زیر نظر اداره بهداشت عمل کرده و در چارچوب قوانین این اداره حرکت کنند. همان‌طور که می‌دانید همه محصولات آرایشی و بهداشتی باید یک بارکد داشته باشند و این بارکد روی بسته‌بندی محصول قرار می‌گیرد.

۱)محصولات تولید داخلی که از وزارت بهداشت برای هر محصول پروانه ساخت گرفته‌اند و این پروانه باید روی بسته‌بندی محصول درج شود.

۲)محصولاتی که به ایران وارد شده و از وزارت بهداشت کد ورود کالا برای هر محصول گرفته‌اند، این کدها باید روی هر محصول ارائه شده به وزارت بهداشت درج شود.

در نهایت این کد در لیبل اصالت (نشان‌دهنده اصالت کالا است) درج شده و روی بسته‎بندی‎های محصولات آرایشی و بهداشتی قرار گیرد. همه محصولات آرایشی و بهداشتی چائو نیز دارای کد ورود کالا هستند.

تمام محصولات ارائه شده در این فروشگاه دارای کد ورود کالا از وزارت بهداشت ایران می‌باشد.